سنگ فرز NEC فرز سنگبری 2400 وات مدل 2723

قیمت اصلی 4,998,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,748,000 تومان است.

سنگ فرز NEC فرز سنگبری 2600 وات مدل 2623

قیمت اصلی 5,298,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,030,000 تومان است.

سنگ فرز NEC فرزسنگبری 2300 وات مدل 2423

قیمت اصلی 6,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,260,000 تومان است.

سنگ فرز توسن فرز سنگبری 2000 وات مدل 3620A

قیمت اصلی 4,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,360,000 تومان است.

سنگ فرز توسن فرز سنگبری 2200 وات مدل 3062A

قیمت اصلی 5,098,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,840,000 تومان است.