سنگ فرز NEC فرز آهنگری 2300 وات مدل 2418

قیمت اصلی 6,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,260,000 تومان است.

سنگ فرز NEC فرز آهنگری 2400 وات مدل 2718

قیمت اصلی 4,998,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,748,000 تومان است.

سنگ فرز NEC فرز آهنگری 2600 وات مدل 2618

قیمت اصلی 5,298,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,030,000 تومان است.