دریل چکشی AEG مدل SBE630R

قیمت اصلی 4,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,876,000 تومان است.

دریل چکشی NEC مدل 1321

قیمت اصلی 2,298,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,180,000 تومان است.

دریل چکشی NEC مدل 1325

قیمت اصلی 2,628,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,490,000 تومان است.

دریل چکشی NEC مدل 1340

قیمت اصلی 1,998,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,898,000 تومان است.

دریل چکشی NEC مدل 1392

قیمت اصلی 2,748,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,610,000 تومان است.

دریل چکشی NEC مدل 1395

قیمت اصلی 3,298,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,130,000 تومان است.

دریل چکشی NEC مدل 6139

قیمت اصلی 2,498,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,370,000 تومان است.