اره فارسی بر توسن 255 میلی متر مدل 5917CLS

قیمت اصلی 17,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,700,000 تومان است.

فارسی بر توسن کشویی 254 میلی متر مدل 5920LS

قیمت اصلی 24,798,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,550,000 تومان است.